Oddělení energetiky

 

Hlavní úkoly 

 

 •           Zajišťování energetického hospodářství se stabilním a rovnoměrným odběrem jednotlivých druhů energie,
 •           Provádění prací na úseku zásobování a hospodaření s více druhy velkého množství nerovnoměrně
              odebíraných energií a paliv.
 •           Sjednávání podmínek odběru a jejich změn s dodavateli.
 •           Sledování a organizace odběrů a navrhování dílčích racionalizačních opatření.
 •           Zajišťování dodržování odběratelské kázně a regulací odběrů energie.
 •           Provádění měření a výpočtů spotřeby a sledování parametrů dodávaných energií a paliv.
 •           Příprava plánů a jejich rozpis, zpracovávání pasportů, statistik a dokladů a sestavování energetických bilancí.
 •           Vedení provozních záznamů a evidence dodávek, odběru a spotřeby.
 •           Sjednávání podmínek velkoodběru a zajišťování jejich plnění.
 •           Sjednávání odběrových diagramů
 •           Kontrola správnosti fakturovaných částek dodavateli.
 •           Zpracování podkladů pro případné reklamace dodávek energií.
 •           Zajišťování efektivního vynakládání energií.
 •           Zajišťování provozuschopnosti měřících a regulačních zařízení.
 •           Zajišťování revizí elektroinstalací.
 •           Příprava daňových dokladů z energie a služby pro potřebu FULL COST.
 •           Zadávání dat do systému FPMS