994    Oddělení vozového parku

 • Organizuje a řídí autoprovoz.
 • Vede agendu povinného ručení a havarijního pojištění vozidel.
 • Zajišťuje kontakty s úřadem evidence motorových vozidel pro vozidla rektorátu a celoškolských pracovišť.
 • Eviduje technické průkazy motorových vozidel a sleduje termíny technických prohlídek rektorátních vozidel.
 • Zajišťuje přepravu osob dle požadavků jednotlivých ústavů a středisek.
 • Podle požadavků zpracovává týdenní plán jízd rektorátních řidičů.
 • Zpracovává měsíční podklady pro vyúčtování služebních jízd pro jednotlivé ústavy a střediska.
 • Vede evidenci a zpracovává podklady pro vyúčtování platebních karet CCS.
 • U společnosti CCS zajišťuje platební karty a spojenou agendu pro potřeby rektorátu a fakult Mendelovy univerzity.
 • Příprava podkladů pro silniční daň z motorových vozidel.
 • Evidence spotřeby paliv motorových vozidel a příprava podkladů pro Výkaz o provozu motorových vozidel ČSÚ.

Další činnosti střediska 994Mobil

 • Komunikuje s mobilními operátory při řešení potřeb zaměstnanců rektorátu a fakult Mendelovy univerzity.
 • Pořizuje nové SIM karty a zajišťuje jejich evidenci.
 • Přiřazuje a eviduje telefonní čísla mobilních operátorů a pevných linek Mendelovy univerzity.
 • Zpracovává podklady pro měsíční fakturaci mobilních operátorů a pevných linek.

 

Výše uvedené činnosti se nevztahují pro školní podniky a SKM.

 

 Kontakt: 

     vedoucí oddělení vozového parku

     Telefon: 545 135 160

     E-mail: svanhalo@mendelu.cz