991 Oddělení správy a údržby 

 

Oddělení správy a údržby MENDELU zajišťuje tyto činnosti:

  •  koordinaci a zajištění činností externích společností a dodavatelů při provozu energetických a technických zařízení, jejich údržbě a údržbě objektů, revizní a kontrolní činnosti, údržbě zeleně, při úklidu a ostraze areálu;
  • agendu provozu, správy, ostrahy a údržby objektů a zařízení areálu Černá Pole;
  •  úklid přidělených vnitřních a vnějších prostor areálu, manipulační činnost v rámci kampusu
  •  agendu spojenou s nakládání s odpady;
  •  agendu spojenou s evidencí tlakových nádob na přepravu plynů;
  •  přepravu listovních zásilek z poštovního úřadu Brno 13 a prvotní vnitřní manipulaci s písemností;
  •   agendu vyřazování a likvidaci movitého majetku;
  •  agendu provozu telefonní ústředny a komunikačních systémů v areálu Černá Pole a komunikaci s externími dodavateli telekomunikačních služeb,
  •  agendu stavebních činností univerzity;
  • agendu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) t) agendu hospodaření s bytovými a nebytovými prostory včetně nájmů.