993   Stavební oddělení MENDELU

 

Stavební oddělení Mendelovy univerzity zajišťuje tyto činnosti:

 • agendu stavebních činností univezity, hrazených z vlastních zdrojů i zdrojů programového financování, včetně metodické podpory pro součásti SKM a ŠP;
 • investiční plány, přípravu staveb a inženýrskou činnost při stavebních řízeních;
 • provádění nových staveb, rekonstrukcí a modernizací;
 • dozorování staveb a uvádění staveb do provozu;
 • zpracování technických podkladů pro pojištění nemovitého majetku a pro majetkoprávní záležitosti, týkající se pozemků i staveb;
 • agendu územně analytických podkladů;
 • agendu vyjadřování k projektovým dokumentacím v pozici univerzity jako účastníka řízení;
 • agendu výběrových řízení dle limitů směrnice rektora k zadávání veřejných zakázek;
 • zpracování podkladů pro daň z nemovitosti za vlastní univerzitu, kompletace přiznání za všechny součásti;
 • dislokace;
 • podklady pro aktualizaci pasportizace po dokonční stavebních aktivit, podklady pro aktualizaci tématických map areálů po dokončení stavebních investic areálových;
 • zavádění nově vybudovaných investic do majetku univerzity, archivace dokladů dokončených staveb, skutečná provedení staveb;
 • agendu reklamačních řízení, sankčních řízení.